Cashflow som kan göras

Har du det som kallas för cashflow? Detta handlar om att ha det bra med pengar och göra det som man vill för alla som både kan och vill. Ja, har du inte det så är du inte ensam. Det handlar om att göra det som krävs för alla och samtidigt också kunna göra detta. Så om du inte kan detta så kan man ändå se till att göra något bra angående detta och låna pengar. Men låt mig höja ett litet varningens finger: Låna inte pengar till saker som inte är helt nödvändiga. Min rekommendation är detta: låna till viktiga saker.