Vilja

Ibland har jag funderat hur mycket man borde försöka påverka andra i deras beslut. En del människor har en förmåga att ständigt försöka förändra på en människas ursprungliga vilja för att det ska bli så smidigt som möjligt för personen i fråga. Visst, ibland kan jag känna mig lockad att göra precis likadant, men samtidigt blir det ju att man prioriterar sin egen vilja över den andres. Jag kan tycka att själva tanken på det inte alls känns så tilltalande. Jag tar gärna de positiva konsekvenserna av hans handlade om han handlar på det sättet jag vill, men samtidigt vill jag inte påverkar honom till att göra något han egentligen inte vill.